Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС обяви за свободна длъжността „административен ръководител“ на Окръжна прокуратура – Варна и определи за и.ф. окръжен прокурор заместник-административния ръководител Радослав Лазаров

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, Радослав Богомилов Лазаров – заместник-административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна за изпълняващ функциите на административен ръководител, считано от датата на вземане на решението до встъпване в длъжност на нов административен ръководител.

Прокурор Лазаров има над 25 години юридически стаж. Бил е младши прокурор в Районна прокуратура – Варна в периода от 26.07.1993 г. до 07.02.1994 г., след което заема длъжността прокурор. От 01.09.1998 г. Радослав Лазаров е прокурор в Окръжна прокуратура – Варна, като от 01.06.2000 г. и към настоящия момент е заместник-окръжен прокурор. В периода от 26.01.2015 г. до 21.07.2015 г. е и.д. административен ръководител на Окръжна прокуратура – Варна.

В предложението от главния прокурор на Република България за определяне на и.ф. окръжен прокурор е посочено, че прокурор Лазаров притежава много добра правна подготовка, богат професионален и организационен опит, доказал е висок професионализъм при изпълнение на служебните задължения, делови и нравствени качества.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд