Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение годишния отчетен доклад за 2017 г. по концепцията за стратегическо управление на Апелативна прокуратура – Бургас от Любомир Петров – административен ръководител при Апелативна прокуратура – Бургас

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение годишния отчетен доклад за 2017 г. на Любомир Петров – административен ръководител при Апелативна прокуратура – Бургас, по концепцията за стратегическо управление на Апелативна прокуратура – Бургас от.

Любомир Петров бе избран за административен ръководител на Апелативна прокуратура – Бургас с решение на Прокурорската  колегия по протокол № 56/2014 г. и встъпи в длъжност на 10.12.2014 г. При участието си в изборната процедура той се ангажира да изготвя годишен отчет до ръководството на Прокуратурата на Република България и ВСС за изпълнението на посочените, в Концепцията му за стратегическо управление, мерки за развитие на Апелативна прокуратура – Бургас и прокуратурите от апелативния район.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд