Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение заповед на главния прокурор на Република България за свикване на Общо събрание на прокурорите от ВАП за избор на член на КАК към Прокурорската колегия на ВСС

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение заповед на главния прокурор на Република България за свикване на Общо събрание на прокурорите от Върховна административна прокуратура за избор на член на Комисията по атестирането и конкурсите към Прокурорската колегия на ВСС. Общото събрание е проведено на 18.09.2018 г.

С решение на Прокурорската колегия по протокол № 19/04.07.2018 г. за изменение и допълнение на Плавилата за работа на Прокурорската колегия на ВСС Общото събрание на прокурорите от Върховна административна прокуратура избира двама членове на КАК.  Към момента за член на Комисията е избрана прокурор Симона Попова, на проведеното на 02.07.2018 г. Общо събрание на прокурорите от ВАП.  

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд