Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС одобри кандидатурите на двама прокурори за участие в процедурата на ЕК за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF)

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурите на Сийка Дечева – прокурор в Софийска районна прокуратура и Бойко Калфин – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил за участие в процедурата на Европейската комисия за подбор на командировани национални експерти в Европейската служба за борба с измамите (OLAF), за вакантна позиция OLAF-В-2.

Съгласно функционалната характеристика на вакантната позиция избраният от ЕК кандидат ще провежда и участва в разследвания, интервюта и проверки, свързани с контрабандата на цигари в ЕС, ще отговаря за управлението на следствени досиета и координационните случаи/казуси, ще изготвя доклади по отделни случаи/казуси и ще оказва съдействие и подкрепа при текущи разследвания.

Прокурорската колегия възложи на експертите от дирекция „Международна дейност“ в АВСС да предоставят документите на кандидатите на дирекция „Човешки ресурси“ в Министерство на външните работи за препращането им по съответния ред.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд