Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 2018 г.

19 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата в Прокуратурата на Република България за първото шестмесечие на 2018 г.  

Обобщената информация е изготвена в изпълнение на чл. 138, т.11 от ЗСВ, въз основа на статистически данни за дейността на териториалните прокуратури, на НСлС и окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, както и на отделите във ВКП и ВАП, по данни, предоставени от съответните административни ръководители на прокуратурите и директора на НСлС, от други ведомства.

На заседанието си, Прокурорската колегия прие за сведение  справка за актуалната щатна численост на прокурори, следователи и военни следователи в Прокуратурата на Република България.

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд