Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС даде съгласие за безвъзмездно придобиване на имоти в гр. Сливен

20 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се заведат по баланса на Съвета към 31.08.2018 г. четири броя гаражи, находящи се в централната градска част на Сливен, с балансова стойност в размер на 33 267,56 лв. Те са предоставени за нуждите на Административен съд - Сливен.

Гаражите са предоставени съгласно подписан на 12.06.2018 г. договор между Областния управител на област Сливен и Висшия съдебен съвет, безвъзмездно за управление, за нуждите на Административен съд – Сливен. На 25.05.2018 г. е съставен акт за частна държавна собственост на имотите. С протокол от 02.08.2018 г. служители на Административен съд – Сливен са приели сградите, предмет на договора. Те трябва да бъдат заведени по баланса на ВСС в едномесечен срок от подписването на протокола за фактическото им предаване.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд