Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС поиска безвъзмездно 11 общински имоти

20 септември 2018 година

По предложение на Комисия „Управление на собствеността“ Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия да отправи искане за безвъзмездно и безсрочно предоставяне на право на управление на 11 имоти – общинска собственост, ползващи се за нуждите на органи на съдебната власт. Чрез кметовете на общините ще бъдат отправи искания до съответните общински съвети. Целта е да се гарантира дългосрочното стопанисване на имоти, в които ВСС е инвестирал много средства за ремонти, докато са предоставени от общините за ползване от органи на съдебната власт. Исканията са за имоти, общинска собственост в общини Ихтиман, Костинброд, Благоевград, Средец, Тервел, Кюстендил, Велинград, Червен бряг, Разград и Кубрат, за нуждите на органи на съдебната власт – съд и прокуратура.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд