Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС пое стопанисването на имот на собствен имот на ул. „Раковска“ в гр. София за нуждите на администрацията му

20 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отмени решението си по протокол № 28/21.09.2017 г., т. 45.4, с което на административния ръководител на Софийска градска прокуратура е предоставен за ползване имот – частна държавна собственост в гр. София, ул. „Г. С. Раковски“ № 185. Пленумът отмени и решението си по т. 45.5 от същия протокол, с което на административния ръководител на Софийска градска прокуратура е възложено стопанисването на имот – частна държавна собственост, на посочения адрес.

Предложението на Комисия „Управление на собствеността“ цели да се осигурят след ремонт собствени помещения за администрацията на ВСС, която сега е разположена в сграда на ул. „Съборна“ № 7. Същевременно ще се облекчи бюджета на ВСС, тъй като Съветът плаща около 1 млн. лв. годишно за наем на помещения.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд