Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да анексира договори за ползване на общински имоти във Велинград и Тервел за нуждите на органи на съдебната власт

20 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет упълномощи представляващия Висшия съдебен съвет да подпише анекс към договор от 2017 г. за безвъзмездно право на управление между Висшия съдебен съвет и община Велинград, с който е предоставено безвъзмездно право на ползване върху общински имот – административна сграда, за нуждите на Районна прокуратура – Велинград.

Пленумът упълномощи също представляващия да сключи допълнителни споразумения към договори от 2016 г. и 2017 г. за безвъзмездно управление, за неопределен срок, с оглед осигуряване на Районен съд – Тервел и Районна прокуратура – Тервел, безвъзмездно и безсрочно ползване на предоставените им общински имоти.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд