Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС прие оценка на Камен Иванов – съдия в Апелативен съд – София, за неговата дейност в седмия състав на Съвета

20 септември 2018 година

 Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 28, ал. 2 от Закона за съдебната власт и чл. 5, ал. 3 от Методиката за оценка на дейността на членовете на ВСС, на Главния инспектор и на инспекторите в ИВСС, прие оценка на Камен Василев Иванов – съдия в Апелативен съд – София, за участието му в дейността на колективния орган, в изпълнение на компетентностите на ВСС и на Пленума на ВСС по ЗСВ.

На основание чл. 28, ал. 2 от ЗСВ и чл. 5, ал. 4 от Методиката, Пленумът прие крайна оценка за периода, в който Камен Иванов е заемал длъжността „изборен член на ВСС“, съответна на постигнатото изпълнение на компетентностите и целите и задачите на колективния орган.

В приетата оценка се прави извод, че обемът и резултатите от извършената от г-н Иванов работа, като член на колективния орган ВСС, показват изпълнение, съизмеримо с достигане на възложените с Конституцията на Република България и в Закона за съдебната власт цели и задачи за осигуряване на независимостта на съдебната власт, за постигане на ефективно и качествено правосъдие.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд