Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС съкрати 9 длъжности „съдия“ в окръжни съдилища и разкри 6 длъжности в Софийския градски съд, 2 в Специализирания наказателен съд и една в Апелативен специализиран наказателен съд

20 септември 2018 година

По предложение на Съдийската колегия, Пленумът на Висшия съдебен съвет съкрати на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт 9 длъжности „съдия“ в седем окръжни съдилища. С решението се съкращава по 1 щатна длъжност  в Окръжен съд – Хасково, Окръжен съд – Пазарджик, Окръжен съд – Ямбол, Окръжен съд – Плевен, считано от датата на вземане на съгласие. В Окръжен съд – Перник, се съкращава една длъжност, считано от 07.11.2018 г. Съкращават се по 2 длъжности „съдия“ в Окръжен съд – Силистра и Окръжен съд – Велико Търново, считано от датата на вземане на решението.

Същевременно на същото основание се разкриват 6 щатни длъжности „съдия“ в Софийския градски съд, като 5 от тях са считано от датата на вземане на решението и 1 бройка, считано от 07.11.2018 г. Разкрити са също 2 длъжности в Специализирания наказателен съд и 1 длъжност в Апелативния специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.

Трансформацията на длъжностите „съдия“ е мотивирана от високата натовареност на трите столични съдилища.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд