Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС ще проведе работно заседание във Варна през октомври за обсъждане на проблема със съдебните сгради

20 септември 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие покана от Апелативен съд – Варна, да проведе работно заседание на ВСС там на 25.10.2018 г. На него ще бъде обсъден проблемът със Съдебна палата – Варна, и възможностите за неговото разрешаване.

Поканата е резултат на проведена на 3 септември 2018 г. среща на всички ръководители на съдилищата и прокуратурите в града, както и с председателя на Адвокатска колегия – Варна. Всички участници са се обединили около идеята, че изграждането на нова съдебна палата би разрешило в цялостен вид проблемите на органите на съдебна власт във Варна. Те намират за най-удачно строителство върху терен от 23 дка – собственост на Министерството на правосъдието. Предлага се също тя да бъде изградена за нуждите на всички органи на съдебната власт в града, и втори вариант – за всички без Апелативния съд и Апелативната прокуратура.

На работното заседание ще бъдат обсъдени два възможни терена, единият от 6,5 дка и вторият от 23 дка. Тъй като вторият е собственост на Министерството на правосъдието, ще бъде поканен за участие и негов представител.

Работното заседание на Пленума на ВСС на 25.10.2018 г. във Варна, ще съвпадне с честването на 140-годишнината от създаването на Окръжен съд – Варна.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд