Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Писмо от Националния съвет на съдебната власт на Полша във връзка с позицията на ВСС от 13.09.2018 г. относно предложението за временно прекратяване на членството на Националния съвет на съдебната власт в Европейската мрежа на съдебните съвети

25 септември 2018 година

Писмо от съдия Лешек Мазур –председател на Националния съвет на съдебната власт на Полша във връзка с позицията на ВСС от 13 септември 2018 г. относно предложението за временно прекратяване на членството на Националния съвет на съдебната власт в Европейската мрежа на съдебните съвети.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд