Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Националната съдийска и прокурорска мрежи за международно сътрудничество по наказателни дела проведоха работна среща по практически въпроси, свързани с приложението на Закона за ЕЗР

25 септември 2018 година

На 20 септември 2018 г. в сградата на Националния институт на правосъдието (НИП) се проведе съвместна работна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество, посветена на обсъждането на практически въпроси, свързани с прилагането на Закона за Европейската заповед за разследване след влизането му в сила през февруари 2018 г. По време на откриването на срещата бе отправено приветствие от директора на НИП - г-жа Миглена Тачева, която подчерта готовността на института да бъде домакин на бъдещи срещи и обучения от сферата на дейност на двете мрежи. В срещата, освен членове на двете мрежи, участие взеха и съдии и прокурори с практически опит в използването на ЕЗР като основен инструмент за осигуряване на сътрудничеството по наказателни дела в рамките на ЕС. В резултат на срещата бяха очертани добрите решения и проблемните аспекти при използването на ЕЗР, за които да бъде предвидено и планирано обучение за магистрати.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд