Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри Светла Дойчева – съдия в Районен съд – Севлиево

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т.2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Светла Тотева Дойчева с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за награждаването ѝ е направено от Веселина Топалова – и. ф. „административен ръководител – председател“ на Окръжен съд – Габрово, във връзка с предстоящото освобождаване от длъжност на съдия Дойчева, поради пенсиониране. Като аргументи се посочват дългогодишната юридическа кариера на съдия Дойчева – 30 години стаж, изцяло в Районен съд – Севлиево, проявените отговорност, упоритост и експедитивност при работата ѝ, компетентност и висок професионализъм.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд