Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Петя Колева – Рушанова от длъжността „заместник на административния ръководител“ на АСНС и я преназначи като „съдия“

25 септември 2018 година

 Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт, освободи Петя Николаева Колева-Рушанова – съдия в Апелативен специализиран наказателен съд, от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Апелативния специализиран наказателен съд, считано от датата на вземане на решението.

Колегията преназначи на основание чл. 169, ал. 5, във връзка с § 205, ал. 2 от ЗСВ, Петя Колева-Рушанова на длъжност „съдия“ в АСНС, считано от датата на вземане на решението.

Промяната е свързана с подадено заявление от съдия Колева-Рушанова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд