Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС спря три производства за повишаване на магистрати на основание чл. 193, ал. 6

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет възобнови три спрени до произнасяне на Конституционния съд производства за повишаване на магистрати на основание чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт в длъжност „съдия“ в Софийския градски съд и в Окръжен съд – София, гражданска колегия. Те са възобновени на основание чл. 55, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс във връзка с молби за повишаване на основание чл. 193, ал. 6 от ЗСВ на Екатерина Тодорова Стоева – съдия в Софийския районен съд, Галя Горанова Вълкова – съдия в Софийския районен съд и Петя Петкова Кандилова – съдия в Софийския районен съд. Магистратите се мотивират с публикуваното в брой 65 на Държавен вестник решение № 12/27.07.2018 г. по конституционно дело № 1/2018 г. на Конституционния съд. Конституционните магистрати намират, че нормата на чл. 193, ал. 6 от ЗСВ не противоречи на Конституцията на Република България.  

Съдийската колегия спря производствата до произнасяне на петчленен състав на Върховния административен съд с влязло в сила решение по административно дело № 2572/2017 г., образувано по жалба във връзка с приложението на посочената разпоредба. Решението е взето с 8 гласа „за“ и 5 гласа „против“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд