Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС възложи на КСКНСС да изготви проект за промяна на съдебните райони на Софийски градски съд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Перник и Районен съд – Самоков

25 септември 2018 година

 

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет с 13 гласа „за“ взе решение да възложи на Комисия „Съдебна карта, натовареност и съдебна статистика“ да изготви проект за промяна на съдебните райони на Софийския градски съд, Районен съд – Елин Пелин, Районен съд – Костинброд, Районен съд – Перник и Районен съд – Самоков като уведоми всички заинтересовани страни и органи, събере необходимите документи, и съобрази предложението с реализирания от ВСС проект „Създаване на модел за оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури и разработване на Единна информационна система на съдилищата“.

Решението е във връзка с направено от Даниела Марчева и Драгомир Кояджиков – членове на Съдийската колегия на ВСС, предложение за промяна на  границите на съдебния район на гр. София, чрез преминаване на някои отдалечени от центъра на града населени места и относително обособени негови части към съседни съдебни райони. Инициира се към съдебния район на Районен съд – Костинброд, да преминат кметствата от район Нови Искър, район Връбница и кметството на с. Клисура, което е към район Банкя. Към съдебния район на Районен съд – Елин Пелин да се включат кметствата от район Кремиковци, кметството на с. Бусманци, което е към район Искър, както и кметствата на с. Кривина, Герман, Железница и Лозен, които са към район Панчарево. Към съдебния район на Районен съд – Перник да премине кметство Мало Бучино, което е към район Овча Купел, както и кметствата на Владая и Мърчаево, които са към район Витоша. Кметствата на Долни Пасарел и Плана, които са към Район Панчарево, се предлага да преминат към съдебния район на Районен съд – Самоков. Предложението не предвижда промяна на съдебния район на Софийския районен съд по отношение на останалите обособени части от Столична община като Панчарево, Банкя, Суходол, Горна баня, Горубляне и други, доколкото при тяхното разположение би се получило неоправдано затруднение на жителите в тези райони.

Съгласно решението на Съдийската колегия трябва да бъдат взети становищата на засегнати институции и органи като МВР, Нотариалната камара, Камарата на частните съдебни изпълнители, представители на местната власт и други. Предложението подлежи на съгласуване с Министерството на правосъдието.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд