Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето си по приложението на § 6 от Преходните разпоредби на Наредба № 1 от 09.02.2017 г.

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет обсъди предложение за отмяна на § 6 от Преходните  разпоредби на Наредба № 1 от 09.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт, по отношение на конкурсите, приключили по досегашния ред.

С 10 гласа „за“ и 3 гласа „против“ Колегията отложи произнасянето си по направеното предложение за провеждане на процедура по Закона за нормативните актове за изменение на Наредбата, включваща съгласуване с Комисията по атестирането и конкурсите и с Комисията по правни и институционални въпроси.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд