Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи поради пенсиониране Александър Еленков Елeнков – съдия във Върховния административен съд

25 септември 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт, поощри Александър Еленков Еленков – съдия във Върховния административен съд, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Решението е във връзка с предложение на Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд, по повод предстоящото пенсиониране на съдия Еленков. Той се мотивира с дългогодишния юридически стаж – 39 години, като стажант-съдия, юрисконсулт, след това като районен съдия и председател на Районен съд – Берковица, съдия и заместник-председател на Окръжен съд – Монтана, старши съдебен инспектор в Министерството на правосъдието, съдия във Върховен съд и съдия във Върховния административен съд и към момента, както и член на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС от 2017 г. Посочват се спечеленият от съдия Еленков авторитет в юридическата общност и в обществения живот, въз основа на безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения, налагащ висок етичен стандарт, както и приносът му за престижа на институцията, в която работи.

Съдийската колегия на ВСС на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ, освободи Александър Еленков от заеманата длъжност „съдия“ във Върховния административен съд, считано от 25.09.2018 г.

Уважение към неговата работата и задълбоченост при анализа на фактите и приложението на закона, изразиха Атанаска Дишева и Вероника Имова – членове на Съдийската колегия, Боян Магдалинчев – представляващ ВСС и Георги Чолаков – председател на Върховния административен съд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд