Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС ще проведе избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура на 03.10.2018 г.

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 03.10.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатите кандидати и избор на административен ръководител на Апелативна специализирана прокуратура. С решение на Прокурорската колегия по протокол № 23/19.09.2018 г. изборът бе отложен, поради представяне на болничен лист с продължителност до 28.09.2018 г. (включително), от Емилия Русинова - административен ръководител – градски прокурор на Софийска градска прокуратура.

Другият допуснат кандидат е Бойко Йорданов Атанасов - следовател в Следствения отдел на Софийска градска прокуратура. Изборната процедура е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 9/21.03.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд