Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отложи за 03.10.2018 г. разглеждането на дисциплинарното дело срещу Валентина Личева – прокурор в Окръжна прокуратура – Русе

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отложи за следващото си заседание разглеждането на дисциплинарното дело срещу Валентина Личева Личева – прокурор в Окръжна прокуратура – гр. Русе, поради отсъствие на четирима членове на Прокурорската колегия, ползващи платен годишен отпуск и отвод на двама от присъстващите членове, направен при образуване на дисциплинарното дело.

На 03.10.2018 г. Прокурорската колегия ще изслуша процесуалния представител на дисциплинарно привлеченото лице.

Адвокат Иванова, а чрез нея и прокурор Личева са уведомени за решението на Колегията.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд