Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение решение на ВАС, с което е отменена заповед на административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас за обръщане на внимание на прокурор Бояна Кузманова

26 септември 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Решение № 9815 на Върховния административен съд – шесто отделение по адм. дело № 1476/2018 г., с което се отменя заповед № РД-08-786/13.09.2017 г. на административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас, с която на основание чл. 327 от ЗСВ е обърнато внимание на Бояна Кузманова – прокурор в Районна прокуратура – Бургас.

Решението на Върховния административен съд е предоставено на Прокурорската колегия от административния ръководител на Районна прокуратура – Бургас, в съответствие с решение на Прокурорската колегия по протокол № 31/04.10.2017 г., според което в случай на оспорване на заповедта за обръщане на внимание, административният ръководител следва да уведоми Прокурорската колегия на ВСС за влязлото в сила съдебно решение, като изпрати препис от същото за прилагане към кадровото дело на прокурора.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд