Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи и.ф. административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново и Районна прокуратура – Ихтиман

26 септември 2018 година

По предложения от главния прокурор на Република България Прокурорската колегия на ВСС, на основание чл. 175, ал. 4, изр. 2 от ЗСВ, определи и.ф. административни ръководители на Апелативна прокуратура – Велико Търново и Районна прокуратура – Ихтиман.

Таня Недкова Иванова – заместник на административния ръководител – заместник апелативен прокурор на Апелативна прокуратура – Велико Търново бе определена за изпълняващ функциите административен ръководител, считано от 01.10.2018 г. до встъпване в длъжност на нов административен ръководител. Решението на Прокурорската колегия е във връзка с освобождаването на Огнян Басарболиев от длъжността административен ръководител, поради подадена оставка.

В предложението от главния прокурор Сотир Цацаров е посочено, че прокурор Иванова има над 28 години юридически стаж, като последователна е преминала през всички нива на прокуратурата и е била административен ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново. Тя притежава отлична правна подготовка, богат професионален и организационен опит, притежава делови и нравствени качества.

С решение от днес, Прокурорската колегия определи Десислава Иванова Стоименова – административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура - Ихтиман за и.ф. административен ръководител, считано от 03.10.2018 г. Нейният първи мандат изтича на 02.10.2018 г., а с решение на Колегията по протокол № 21/18.07.2018 г. е открита процедура за избор на административен ръководител.

В предложението от главния прокурор е посочено, че Десислава Стоименова има общ юридически стаж над 16 години, притежава много добра правна подготовка, професионален и административен опит, доказала е професионализъм при изпълнение на служебните си задължения.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд