Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представляващият ВСС и представители на Прокурорската колегия се срещнаха с главния прокурор на Република Албания

26 септември 2018 година

Представляващият Висшия съдебен съвет г-н Боян Магдалинчев и представители на Прокурорската колегия приеха главния прокурор на Република Албания г-жа Арта Марку и придружаващата я делегация.

В срещата участваха главният  прокурор г-н Сотир Цацаров и членовете на Прокурорската колегия г-жа Гергана Мутафова, г-жа Калина Чапкънова,

г-н Евгени Диков и г-н Пламен Найденов. В състава на албанската делегация са г-жа Алкета Зифля- началник на кабинета на главния прокурор, г-н Бесник Цани – прокурор, съветник на главния прокурор и

 г-н Аргилеа Коча - директор на дирекция за международни правни отношения към администрацията на главния прокурор.

Посещението във ВСС е част от програма на гостите, които са на официалното посещение у нас по покана на главния прокурор на Република България.

В приветствието си представляващият ВСС посочи, че една от основните цели по време на българското председателството на EС е разширяването на възможностите за членство в Европейския съюз на страните от Балканския регион – Албания, Сърбия и Македония, и в този дух настоящата среща ще спомогне за развитие на контактите между съдебните системи на двете държави.

В хода на разговорите бяха представени структурата, правомощията,  функциите и организацията на дейността на Висшия съдебен съвет и органите на съдебната власт. Коментирани бяха измененията и допълненията в Конституцията на Република България, Закона за съдебната власт и последвалите промени - пряк избор на членовете на Съдийската и Прокурорската колегии чрез провеждане на общи събрания на съдии, прокурори и следователи; изискването за квалифицирано мнозинство при избора на членове на ВСС от Народното събрание, прякото излъчване в интернет на заседанията на ВСС, конституирането,  състава на двете колеги и представителството в тях на професионалната и парламентарна квоти. Акцентирано бе върху функциите на Съвета като орган отстояващ независимостта на съдебната власт и процедурите по изготвяне проектобюджета на съдебната власт, правомощията на Пленума и колегиите на ВСС.

Поставени бяха въпроси за законовите ограничения и продължителността на мандата на членовете ВСС, председателите на върховните съдилища и главния прокурор, както и за участието им в състава и дейността на Съвета. Коментирани бяха представителността на инстанционните нива и съдебни райони в състава на ВСС; статута, функциите и правомощията на следователите; съотношението им с броя на прокурорите в отделните прокуратури; дисциплинарната дейност и контрола върху административните нарушения на магистратите.

Главният прокурор г-жа Марку акцентира върху основните моменти на съдебната реформа на Република Албания и представи новите моменти заложени в конституцията и законите относно формирането, състава и правомощията на Висшия съвет на прокурорите, вкл. законово определеното регионално и инстанционно представителство в него от страна на професионалната квота, както и принципите при определяне на парламентарната квота.

Обсъдени бяха процедурите за избор и правомощията на главния прокурор в Република Албания, както и процедурите за избор на председатели на върховните съдилища и главния прокурор в Република България.

В края на срещата г-н Магдалинчев връчи на г-жа Арта Марку плакет на Висшия съдебен съвет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд