Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС прекрати дисциплинарно дело № 27/2017 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Иванка Григорова Митева – съдия в Софийски районен съд

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прекрати производството по дисциплинарно дело № 27/2017 г. за налагане на дисциплинарно наказание на Иванка Григорова Митева – съдия в Софийски районен съд, поради изтичане на 6-месечният срок по чл. 310, ал. 1 от ЗСВ, считано от откриване на нарушението.

Дисциплинарното дело е образувано с решение на Съдийската колегия по протокол № 29/18.07.2017 г., по предложение на Калоян Топалов – председател на Софийски градски съд.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд