Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на основание чл. 316, ал. 1 от ЗСВ образува дисциплинарно производство за налагане на дисциплинарно наказание на Йорданка Николова Ваклева – съдия в Софийски районен съд.

Съдийската колегия, на основание чл. 316, ал. 2 от ЗСВ избра чрез жребий дисциплинарен състав: Боряна Димитрова - председател и докладчик, Боян Магдалинчев и Олга Керелска.

Дисциплинарното производство е образувано по предложение от Александър Ангелов  – административен ръководител на Софийски районен съд.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд