Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС отложи произнасянето по мотивираното предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати в конкурса за заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по предложение от председателя на Върховния касационен съд Георги Чолаков отложи за 11.10.2018 г. произнасянето по мотивираното предложение за повишаване в длъжност на класираните кандидати в конкурса за заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия. Повод за решението стана техническа грешка - предоставеното мотивирано становище към протокола на конкурсната комисия, съдържаше информация за професионалните качества на класираните кандидати в друг конкурс.

Конкурсът за заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия бе обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г.. Заявления за участие в него подадоха 29 кандидати, от които 28 бяха допуснати до участие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд