Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите за периода 04.10.2017 г. – 04.10.2018 г.

2 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет прие отчет за дейността на Комисията по атестирането и конкурсите за периода 04.10.2017 г. – 04.10.2018 г. Отчетът съдържа информация за конкурсната и кадровата дейност на  Комисията, предложения за законодателни изменения, принципни решения на комисията и дейността по атестиране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд