Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Функционален анализ на структурата и дейността на АВСС

4 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет прие за сведение Функционален анализ на структурата и дейността на АВСС и възложи на Работната група за изготвяне на Правилник за дейността на ВСС и неговата администрация  въз основа на описаното в него да направи предложение за определяне на броя и структурата на администрацията на ВСС.

В състава на Работната група бе включена Гергана Мутафова – председател на Комисия „Съдебна администрация“ към Прокурорската колегия на ВСС.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд