Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Висшия съдебен съвет се срещнаха с екипа на Експертната мисия на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка

5 октомври 2018 година

Предприетите от ВСС действия в областта на съдебната реформа, напредъкът в изпълнение на мерките от Плана за действие за изпълнение на препоръките от докладите на Европейската комисия (ЕК) от януари и ноември 2017 г., както и решенията и приетите от ВСС мерки, след срещата с екипа на Експертната мисия през месец юни 2018 г., обсъдиха членове на ВСС и представители на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка (МСО).

В срещата участваха представляващият ВСС Боян Магдалинчев и членовете на Съвета Даниела Марчева, Даниела Машева, Драгомир Кояджиков, Светлана Бошнакова и Цветинка Пашкунова, които бяха определени с решение на Пленума на ВСС по протокол № 23/20.09.2018 г. Екипът на Европейската комисия бе в състав: Жулиен Мусние – началник на отдел Генерален секретариат, Туе Фосдал – референт, Генерален секретариат и Инго Войщенфелд – Генерална дирекция „Правосъдие“.

Представляващият ВСС посочи, че настоящият състав на Съвета полага в максимална степен усилия в отговор на препоръките, по които не е постигнато пълно или задоволително изпълнение. Представени бяха предприетите и изпълнени мерки в областта на независимостта, отчетността и продължаване на реформата в съдебната власт.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд