Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Представители на Висшия съдебен съвет се срещнаха със съдии и прокурори, участници в Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение

8 октомври 2018 година

Членовете на Висшия съдебен съвет г-н Евгени Диков и г-жа Даниела Марчева се срещнаха със съдии и прокурори, участници в Обменната програма на Европейската мрежа за съдебно обучение през 2018 г.

Представени бяха историята, статутът, правомощията и функциите на Висшия съдебен съвет. Разяснена бе процедурата за пряк избор на членовете на ВСС от професионалната квота чрез провеждане на общи събрания на съдиите, прокурорите и следователите, както и изискването за квалифицирано мнозинство при избора на парламентарно представената квота. Тема на разговорите бяха още дейността на постоянните комисии към Пленума и двете колегии, дисциплинарната дейност на ВСС; предприетите мерки за преодоляване на неравномерната натовареност между съдии от съдилищата в гр. София и страната; реформата на съдебната карта.

Европейските магистрати задодаха въпроси за броя на съдиите, прокурорите и следователите; регламентацията и реда за ангажиране на дисциплинарната им отговорност, дисциплинарните нарушения и налаганите наказания. Коментирани бяха приложението на принципа за случайно разпределение на делата като възможност за постигане на равномерна натовареност между съдиите, системата за отчитане натовареността на съдиите, както и функционирането на централизираната системата за случайно разпределение на делата. Гостите проявиха интерес към възможностите за преместване на съдии от един орган на съдебната власт в друг, както и към механизмите за планиране и оптимизиране на съдийските длъжности, с цел уеднаквяване на натовареността между ниско и по-високо натоварените съдилища. Коментирани бяха предстоящото разработване и въвеждане на единна централизирана система за електронно разпределение на заповедните производства в цялата страна, прилагането на принципа за специализация на магистратите по материя, законовоустановените срокове за продължителността на съдебните производства на различните инстанции.

Групата на европейските магистрати е в състав - седем съдии и четирима прокурори от Германия, Италия, Франция, Белгия, Словакия и Полша. Те ще бъдат в България в периода 08-12 октомври 2018 г., като програмата им предвижда посещения и срещи във Върховния касационен съд, Върховния административен съд, Върховна касационна прокуратура, Софийска апелативна прокуратура и Комисията за защита от дискриминация.

Домакин на обменната програма е Националният институт на правосъдието.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд