Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС реши, че Любомир Георгиев, в качеството си на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Разград, не е извършил дисциплинарни нарушения

10 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет реши, че Любомир Манолов Георгиев, в качеството си на административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Разград, не е извършил дисциплинарните нарушения, посочени в предложението на Тихомир Косев Тодоров – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Разград, което да е основание за ангажиране на дисциплинарната му отговорност.

Дисциплинарно дело № 2/2018 г. по описа на ВСС е образувано по предложение на административния ръководител на Окръжна прокуратура – Разград.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд