Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС прие за сведение Акт на ИВСС за резултати от извършена планова проверка в Районна прокуратура – Харманли

10 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет прие за сведение Акт за резултати от планова проверка в Районна прокуратура – Харманли, извършена в изпълнение на Заповед на главния инспектор на ИВСС от м. април 2018 г. Обхватът на проверката включва цялостен анализ и оценка на организацията на образуването и движението на преписките и делата в прокуратурата, както и приключването им в установените срокове, констатиране на противоречива съдебна практика и установяване реалното изпълнение на препоръките, дадени от ИВСС в Акта за резултати от предходната проверка.

Проверката обхваща периода 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г. и 01.01.2017 г. – 01.12.2017 г.

Проверяващият екип е констатирал, че са установени добри практики в работата на Районна прокуратура - Харманли, проявен е висок професионализъм и образцово изпълнение на служебните задължения от страна на административния ръководител, което довежда до положителни резултати в работата на прокуратурата.

Проверяващият екип не е дал препоръки съобразно  положителните изводи и констатации, както и установените добри практики.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд