Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС поощри Лилия Цветанова Маринова - прокурор във Върховна административна прокуратура с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“

10 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет поощри, на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б „а“ от ЗСВ, Лилия Цветанова Маринова - прокурор във Върховна административна прокуратура, с отличие „личен почетен знак първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

В предложението от главния прокурор е посочено, че Лилия Маринова има общ юридически стаж над 30 години, притежава богат професионален опит, ползва се с авторитет и уважение, и с поведението си е допринесла за издигане авторитета на Прокуратурата и съдебната власт.

В системата на Прокуратурата прокурор Моринова е работила над 28 години като е заемала длъжностите: прокурор в Трета районна прокуратура – гр. София; заместник-районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Самоков; районен прокурор на Районна прокуратура – гр. Костинброд, прокурор в Окръжна прокуратура – София; прокурор в Апелативна прокуратура – София и от 25.05.2006 г. прокурор във Върховна административна прокуратура.

 

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд