Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС определи състава на Комисията по атестирането и конкурсите

10 октомври 2018 година

Прокурорската колегия определи, считано от 10.10.2018 г., състава на Комисията по атестирането и конкурсите, включваща членове на Прокурорската колегия на ВСС, определени с решение по Протокол № 31/04.10.2017 г. и избраните до момента от Общите събрания на ВКП, ВАП и НСлС действащи прокурор и следователи, както следва:

1. От членовете на Прокурорската колегия:

         - Даниела Машева;

         - Огнян Дамянов;

         - Светлана Бошнакова;

         - Пламен Найденов;

         - Пламена Цветанова.

2. От избраните до момента от Общите събрания на прокурорите ВКП, ВАП и НСлС действащи прокурори и следователи:

         - Симона Петрова Попова – прокурор във Върховна административна прокуратура;

         - Петя Маринова Маринова – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

         - Емилия Пенева Пенчева – прокурор във Върховна касационна прокуратура;

         - Наталия Василева Стаменова – следовател в Национална следствена служба;

         - Лъчезар Георгиев Лазаров – следовател в Национална следствена служба.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд