Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Прокурорската колегия на ВСС отстрани временно Красимир Кирилов от длъжността „прокурор“ в СГП до приключване на воденото срещу него наказателно производство по ДП № 65/2018 г., по описа на Следствения отдел при Специализираната прокуратура

10 октомври 2018 година

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет отстрани временно от длъжността „прокурор“ в Софийска градска прокуратура Красимир Любомиров Кирилов  до приключване на воденото срещу него наказателно производство по ДП № 65/2018 г., по описа на Следствения отдел при Специализираната прокуратура.

Предложението от наблюдаващия прокурор от Специализираната прокуратура, по реда на чл. 230, ал. 5 от ЗСВ за временно отстраняване на прокурор Кирилов  е обосновано от прякото отношение на възложените му функционални служебни задължения с обвинението, което му е повдигнато.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд