Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС преназначи Радостина Владимирова Данаилова на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 160, във връзка с чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Радостина Владимирова Данаилова от заеманата длъжност „заместник на административния ръководител – заместник-председател“ на Софийския градски съд, считано от 15.10.2018 г.

На основание чл. 169, ал. 5  от ЗСВ, във връзка с § 205, ал. 2 от ЗСВ Колегията преназначи Радостина Данаилова на длъжност „съдия“ в Софийския градски съд, считано от същата дата.

Решението е взето във връзка с молба на съдия Данаилова – заместник-председател на СГС и ръководител на Търговското отделение, подадена на 17.09.2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд