Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Пенка Стоянова Христова от длъжността „съдия“ в Апелативен съд – Варна

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 2 от Закона за съдебната власт освободи Пенка Стоянова Христова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Варна, считано от 16.10.2018 г. Решението е взето във връзка с подадено от съдия Христова заявление за освобождаването ѝ на посоченото основание.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд