Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС поощри и освободи от длъжност Мариана Иванова Хитева – Паунова – съдия в Апелативен съд – Пловдив

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 303, ал. 2, т. 2, б. „а“ от Закона за съдебната власт поощри Мариана Иванова Хитева – Паунова – съдия в Апелативен съд – Пловдив, с отличие „личен почетен знак: първа степен – златен“, за проявен висок професионализъм, безупречно и образцово изпълнение на служебните задължения и високи нравствени качества.

Предложение за това е направено от Магдалина Иванова – председател на Апелативен съд – Пловдив, във връзка с предстоящото пенсиониране на съдия Паунова. Тя се мотивира с дългогодишната юридическа кариера на Мариана Хитева – Паунова, която е започнала работа в органите на съдебната власт като младши съдия в Окръжен съд – Пловдив през 1982 г. Посочва се, че като съдия, разглеждащ предимно граждански дела, тя се е доказала като опитен професионалист, боравещ отлично с правната материя. Обръща се внимание на нейните организационни качества при разглеждането и решаването на разпределените ѝ дела. „С работата и поведението си е утвърждавала значимостта и достойнството на съдийската професия“, посочва административният ръководител.

На основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от ЗСВ Съдийската колегия на ВСС освободи Мариана Хитева – Паунова от заеманата длъжност „съдия“ в Апелативен съд – Пловдив, считано от 18.10.2018 г.

 

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд