Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС освободи Николай Христофоров Христов от длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет на основание чл. 165, ал. 1, т. 1 от Закона за съдебната власт освободи Николай Христофоров Христов от заеманата длъжност „съдия“ в Окръжен съд – Враца, считано от 18.10.2018 г.

Предложение за това е направено от Надя Пеловска – административен ръководител – председател на Окръжен съд – Враца, във връзка с предстоящото навършване на съдия Христов на 65-годишна възраст и неговото пенсиониране.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд