Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС повиши класираните кандидати в конкурса за заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет повиши, на основание чл. 160, във връзка с чл. 193, ал. 3 от ЗСВ, считано от датата на встъпване в длъжност, класираните кандидати в конкурса за заемане на четири свободни длъжности „съдия“ във Върховния касационен съд – наказателна колегия.

Членовете на Колегията единодушно повишиха Красимира Георгиева Медарова – съдия в Апелативен съд – София, Невена Иванова Грозева-Недева – съдия в Апелативен съд – София, и Надежда Стефанова Трифонова-Велева – съдия в Апелативен съд – София. Решението за повишаване на Бонка Василева Янкова – съдия в Окръжен съд – Търговище, 10 гласа „за“ и 4 гласа „против“.

Колегията задължи преназначените магистрати да довършат разглежданите от тях дела.

Поради попълване на местата Съдийската колегия прекрати гласуването за останалите кандидати, участвали в конкурса (обявен с решение на Съдийската колегия по протокол № 49/05.12.2017 г.). Заявления за участие в него подадоха 29 кандидати, от които 28 са допуснати до участие.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд