Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС конституира в постоянната Комисия по атестирането и конкурсите Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно с 13 гласа „за“ конституира в постоянната Комисия по атестирането и конкурсите Радка Димитрова Дражева-Първанова – съдия в Окръжен съд – Сливен (наказателна колегия).

С 9 гласа „за“ и 4 „против“ Колегията прие, че съществува конфликт на интереси, когато член на КАК участва в конкурсна процедури. Гласуването бе проведено във връзка с молба на съдия Дражева-Първанова.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд