Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС задължи членовете на КАК – наказателни съдии, да довършват разглежданите дела

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет измени свое решение по протокол № 29/02.10.2018 г., т. 36 като допълни т. 36.4 „Препоръчва на административните ръководители да не разпределят дела на съдиите, избрани за членове на Комисията по атестирането и конкурсите към Съдийската колегия на ВСС, като наказателните съдии следва да довършат висящите наказателни дела, на които към момента на конституиране на комисията е даден ход на съдебното следствие“.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд