Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Съдийската колегия на ВСС одобри кандидатурата на Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град, за участие в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти

11 октомври 2018 година

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет одобри кандидатурата на Красимира Милачкова – съдия в Административен съд – София-град, за участие в процедура на Европейската служба за външна дейност за подбор на командировани експерти по втора Заявка за принос към Мисията на Европейския съюз в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX ) за позиции „Служител по правни въпроси“ (Legal officer (administration) – Ref. № EK 40035)“ и „Служител по мобилен мониторинг (правосъдие) – (Mobile monitor (justice) - Ref. № EK 40091).

Кандидатурата на съдия Милачкова е единствената, получена в обявения от ВСС срок – 9 октомври 2018 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд