Международна дейност
Международно сътрудничество
Международни организации
Национална съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »

Прессъобщение от проведена съвместна работна среща на Националната съдебна мрежа за международно сътрудничество по наказателни дела и Националната прокурорска мрежа за международно правно сътрудничество

Протокол

Предложения за обучения

Презентация на тема „Обхват на Директива 2014/41 за ЕЗР“

Презентация на тема „Добри практики на ЕСМ в областта на ЕЗР“ (на английски език)

Презентация на тема „Европейска заповед за разследване – българският подход“ (на английски език)  

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд