Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС отложи разглеждането на искане за съкращаване на длъжност съдия в Районен съд – Севлиево и разкриване в Районен съд – Разлог

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет отложи разглеждането на предложение на основание чл. 30, ал. 2, т. 8 от Закона за съдебната власт да се съкрати една свободна длъжност „съдия“ в Районен съд – Севлиево, и да бъде разкрита такава в Районен съд – Разлог, считано от датата на вземане на решението, до заемане на длъжността „административен ръководител – председател“ на съда.

Предложението бе отложено във връзка с предстоящо обсъждане в заседание на Съдийската колегия на ВСС на предложение за промяна на правилата за определяне на изпълняващи функциите на административни ръководители на органите на съдебната власт, регламентирани с принципно решение на Колегията по Протокол № 45/07.11.2017 г.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд