Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм 2014-2021
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС закри 11 третостепенни разпоредители с бюджетни средства

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет даде съгласие да се закрият 11 третостепенни разпоредители с бюджет в структурата на второстепенния разпоредител с бюджет – Прокуратурата на Република България. Считано от 01.01.2019 г. се закриват Районна прокуратура – Белоградчик, Районна прокуратура – Кула, Районна прокуратура – Дряново, Районна прокуратура – Трявна, Районна прокуратура – Тервел, Районна прокуратура – Ардино, Районна прокуратура – Брезник, Районна прокуратура – Трън, Районна прокуратура – Мадан, Районна прокуратура – Чепеларе и Районна прокуратура – Тополовград. Закриват се също всички техни банкови сметки и кодове по БУЛСТАТ. Наличностите в тях ще бъдат прехвърлени в посочени от главния прокурор сметки и банки.

Решенията са мотивирани с протоколно решение № 24/26.09.2018 г., т. 2 на Прокурорската колегия за оптимизиране на структурата на районните прокуратури.

Календар
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд