Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС упълномощи представляващия да подпише договори за поддръжка на услуги за Съвета

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет одобри продължаването на договор с „БТК“ ЕАД за предоставяне на услугата „достъп до интернет“ за нов срок от една година, считано от 12.10.2018 г. С решението се възлага на представляващия ВСС да подпише допълнително споразумение с „БТК“ ЕАД.

Той е упълномощен също да подпише договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на системата за отопление, вентилация и климатизация и на ВиК-инсталацията в сградата на ВСС за срок от 1 година с „Димар инженеринг“ ЕООД.

С „Алфа Грисин Инфотех БГ“ ще бъде подписан договор за предоставяне на абонаментна поддръжка на дизелов генератор в сградата на ВСС за срок от 3 години.

Пленумът измени и допълни амортизационната политика на ВСС, утвърдена с протокол № 27/14.09.2018 г. и изменена по протокол № 5/22.02.2018 г. Решението предвижда промени в полезния срок на годност, годишната амортизационна норма и остатъчната стойност а амортизируемите активи по счетоводни сметки от 01.01.2018 г. Актуализирането ѝ се прави във връзка с препоръки, дадени в Одитния доклад на Сметната палата, приет от ВСС през август 2018 г.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд