Пресцентър
Новини
Интранет (Служебни страници)
Форма за контакт с ВСС
Анкети
Ръководства, наръчник и помагало по проект на ВСС
Магистратски форум за права на човека
Електронно съобщаване и призоваване
Съдебна мрежа по наказателни дела
Съдебна мрежа по граждански и търговски дела
Норвежки финансов механизъм
Прочети повече тук »
Пленумът на ВСС измени Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи

18 октомври 2018 година

Пленумът на Висшия съдебен съвет на основание чл. 258б от Закона за съдебната власт прие Правила за изменение и допълнение на Правилата за организацията и реда за провеждане на изпитите на кандидатите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи в края на обучението в Националния институт на правосъдието. Съгласно решението Правилата се обнародват в Държавен вестник.

С промените се прецизират разпоредбите по отношение на състава на изпитните комисии, подготовката и провеждането на изпитите в края на обучението в НИП, процедурата за провеждане на изпити при тяхното отлагане по уважителни причини. Предложението е инициирано от НИП във връзка с изменения в Правилника за организацията на дейността на Института.

Календар
Избери месец
Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд